Pravila privatnosti

1. Opće informacije i podaci o voditelju obrade podataka

Ova Pravila zaštite privatnosti (dalje: Pravila) opisuju koje vaše osobne podatke prikupljamo, na koji način obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

HEARTH thinking&doing d.o.o., Slavonska avenija 1C, Zagreb, OIB: 19160746028, E-mail: info@velikanke.ba (dalje: HEARTH) je voditelj obrade podataka koji obrađuje osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.velikanke.ba u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).

Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo osobne podatke pošteno i zakonito, isključivo na temelju valjanih pravnih osnova, odnosno sukladno vašim suglasnostima za obradu.

2. Način i svrhe obrade osobnih podataka, pravne osnove obrade te vremensko raszdoblje na koje se obrađuju

Pristup internetskoj stranici www.velikanke.ba je slobodan i ne zahtijeva registraciju.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke o imenu i prezimenu te e-mail adresi ispitanika, a koje prikuplja na temelju privole ispitanika za sudjelovanje u peticiji ili u drugim projektima u kojime sudjeluje Voditelj obrade. Osobni podatci se obrađuju i u svrhu odgovora na zahtjev (kontaktiranja), a koja obrada podataka je nužna za potrebe legitimnih interesa kako bismo Vam odgovorili na upit.

Privolu dajete dobrovoljno i to potvrdnom radnjom (klikom potvrde) i istu možete u svakom trenutku slanjem maila ili pisanim dopisom na kontakt Voditelja obrade. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Potpisivanje peticije

Osobni podaci koji su nužni za ispunjavanje peticije čuvaju se 6 (šest) godina od dana zaprimanja sukladno propisima kojima se uređuju.

Kontaktiranje

Ako nam se obratite s vašim upitima, podatke koje nam pri tome dostavite obrađujemo isključivo za pružanje traženih informacija. Po proteku 6 mjeseci od danog odgovora na vaš upit dostavljene podatke ćemo obrisati.

3. Primatelji osobnih podataka

HEARTH će vaše osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima u svrhu predaje peticije za preimenovanje i podjelu dijela Trga hrvatskih velikana u Trg hrvatskih velikanki i na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela (npr. sudovima).

Po potrebi osobni podatci će se prosljeđivati i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke potpore, održavanja informacijskog sustava, istraživanja tržišta ili sličnih potreba uz obvezne mjere povjerljivosti i zaštite podataka.

Voditelj obrade ne namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.

4. Zaštita osobnih podataka

Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu podataka. Pristup vašim osobnim podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije nužne u pružanju naših usluga. Kontinuirano educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za predmetnu obradu te potpisivanje peticije i ne čuvamo ih dulje nego li je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

5. Vaša prava

U svakom trenutku od nas možete zatražiti informaciju o obradi vaših osobnih podataka i zatražiti ostvarivanje sljedećih prava:

  • pravo na pristup podatcima koji se odnose na vas
  • ispravak ili dopunu vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni
  • brisanje osobnih podataka (npr. brisanje vašeg potpisa peticiji)
  • ograničenje obrade osobnih podataka, npr. kada prigovarate točnosti osobnih podataka, a za vrijeme dok ne provjerimo njihovu točnost.
  • povlačenje suglasnosti za obradu podataka

Ako smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno možete podnijeti prigovor Agenciji zaštitu osobnih podataka na kontakt:

Martićeva ulica 14, HR–10000 Zagreb, email: azop@azop.hr

6. Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Kontak za Zahtjeve, pritužbe ili upite Voditelju obrade ili imenovano službeniku za zaštitu podataka, a koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka, možete uputiti na adresu elektroničke pošte: info@velikanke.ba

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

HEARTH thinking&doing d.o.o.
Slavonska avenija 1c
HR-10000 Zagreb
Tel: +385/996292981
E-mail: info@velikanke.ba

7. Pravila zaštite osobnih podataka drugih web stranica/trećih osoba trećih strana

Na ovoj stranici pronaći ćete poveznice na druge web stranice ili portale. Pravila o zaštiti osobnih podataka na tim portalima mogu biti drugačija od ovih Pravila.

U slučaju promjena ovih Pravila obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

Ova Pravila su zadnji put izmijenjena 8. 11. 2022. godine.